Employee Communication

Je werknemers als ambassadeurs.  Hoe begin je eraan?

Breng je missie, visie en waarden in praktijk. Stop niet bij het neerschrijven van mooie woorden, maar geef er inhoud aan.  Inspireer je medewerkers.  Dat kan door je personeelsbeleid af te stemmen op je missie, visie en waarden.B

Praat over je personeelsbeleid. Een onderbouwd en transparant personeelsbeleid maakt je medewerkers tot ambassadeurs. Het werkt bovendien als een ‘talent’ magneet. Echter onbekend is onbemind en een gemiste kans om van je medewerkers ‘ambassadeurs’ te maken.

Hou je medewerkers in copy (In cc) van waardevolle informatie. Incc werkt met KMO’s aan de communicatie van hun personeelsbeleid. Je investeringen in je medewerkers krijgen pas waardering als ze gekend zijn en begrepen worden.   Gebruik de communicatie rond je personeels- en loonbeleid om je visie, missie en waarden te ondersteunen en medewerkers bewust te maken, te informeren en te inspireren.

Practice what you preach, preach what you practice.